O PROJEKCIE

Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT
zaprasza do projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej i budżetu Państwa:

”Praca dla Młodych!”
Jesteś zainteresowany?

 

Co oferujemy w ramach projektu „Praca dla Młodych”?

1. Płatne staże zawodowe wybrane przez Ciebie
2. Praca po zakończeniu stażu
3. Bezpłatne szkolenia w miejscu pracy lub inne wybrane przez Ciebie
4. Możliwość otrzymania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej
5. Opieka osobistego doradcy i pośrednika pracy
6. Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy oraz szkolenia kompetencji pracowniczych
7. Zwrot kosztów dojazdu na zajęcia i do miejsc stażowych
8. Poczęstunek podczas zajęć

 

Udział w projekcie „Praca dla Młodych” jest całkowicie BEZPŁATNY.

 

Co możesz zyskać?

Pracę lub rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz nowe kwalifikacje i praktyczne doświadczenie zawodowe

 

Kto może wziąć udział w projekcie „Praca dla Młodych”?

1. Osoby niepracujące do 29 roku życia tj. bierne zawodowo,

2. Z wykształceniem:

podstawowym (dotyczy osób, które ukończyły szkołę podstawową)
gimnazjalnym (dotyczy osób, które ukończyły gimnazjum)
ponadgimnazjalnym (dotyczy osób, które ukończyły Liceum ogólnokształcące, Liceum profilowane, Technikum, Uzupełniające liceum ogólnokształcące, Technikum uzupełniające lub Zasadniczą szkołę zawodową)
policealnym (dotyczy osób, które ukończyły szkołę policealną)
wyższym (dotyczy osób, które posiadają wykształcenie wyższe) (uzyskały tytuł licencjata lub inżyniera lub magistra lub doktora)

Osoby z wykształceniem wyższym mogą wziąć udział w projekcie pod warunkiem zamieszkania na obszarach wiejskich poza ZIT.

3. Zamieszkałe na terenie Krakowa, powiatu krakowskiego, olkuskiego, miechowskiego, bocheńskiego, chrzanowskiego, myślenickiego.

4. Nieuczące się i nieszkolące w trybie stacjonarnym (dziennym).

Studenci studiów zaocznych są osobami które mogą wziąć udział w projekcie pod warunkiem spełnienia powyższych kryteriów.

Jesteś zainteresowany?

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!!!